Granulit je termín, který vznikl s oddělenými konotacemi v různých jazycích a od své původní definice se značně rozšířil co do rozsahu a obecného použití. Nejrozšířenější použití v současné době se blíží původní německé definici vysoce kvalitní metamorfované horniny se zrnitou strukturou a silným páskováním, ale bez listovitých minerálů, takže se nevyvíjí silná schistosita. Tuto definici granulitu použil Eskola (Barth et al., 1939) definovat nejvyšší stupeň regionálních metamorfovaných hornin, které obsahují pyroxen místo normálních vodních feromagneziánských minerálů, takže pyroxenový granulit se stal nejznámějším použitím. S minerálním složením, ve kterém je orthopyroxen stabilní spíše než obyčejný zelený hornblende) byly uznávány po celém světě, což je zvláště běžné v oblastech prekambrických hornin. Použití termínu granulit se nyní stalo téměř všeobecně synonymem pro “ granulite…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.