helluntailaisia saarnoja ja raamatuntutkisteluja pastori Jim Feeney, Ph. D.

Yhteenveto: käyttääkö Jumala vain” hengellisiä jättiläisiä ” tekemään työtään maan päällä? Ei! Onneksi kyseessä ovat vain tavalliset, tavalliset, arkiset ihmiset — kuten useimmat meistä ”tavallisista ihmisistä”! – että Jumala päättää tehdä tahtonsa ja saada yliluonnollisia lahjoja ja kykyjä onnistuakseen.

Apostolien teot 4:13-14 kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja ymmärsivät, että he olivat koulunkäymättömiä, tavallisia ihmisiä, he hämmästyivät ja panivat merkille, että nämä miehet olivat olleet Jeesuksen kanssa. Mutta koska he saattoivat nähdä parannetun miehen seisovan siinä heidän kanssaan, niin he eivät voineet sanoa mitään.

• * Jumala oli juuri käyttänyt Pietaria ja Johannesta hämmästyttävässä ihmeessä, syntymästään asti raajarikon saaneen miehen parantamisessa (AP.T. 3:1-8). Heidät raahattiin juutalaisten uskonnollisten johtajien eteen kuulusteltaviksi, ja Pietari vastasi, että mies oli parantunut ”Jeesuksen Kristuksen nimellä” (Apt. 4:10).
•• ylipappi ja muut juutalaiset johtajat olivat hämmästyneitä siitä, että se, mitä he pitivät ”oppimattomina ja tietämättöminä miehinä” (vs. 13), saattoi tehdä tällaisen ihmeen. Juutalaiset papit, kirjanoppineet ja vanhimmat kärsivät elitismistä, koska he uskoivat, että Herra saattoi käyttää hyväkseen vain rajallista määrää korkeissa asemissa olevia ihmisiä. Heidän väärä ajattelunsa väheksyi ihmisjoukkoa, normaalien, keskivertoälyisten ja-taitoisten ihmisten joukkoa. Tämä elitismi jatkuu monien uskonnollisten ihmisten ajattelussa vielä nykyäänkin. Mutta Jumala sekoitti tuon ennakkoluulon. Hän päätti käyttää niitä, joita snobit saattavat pitää vain tavallisina, arkisina, tavallisina ihmisinä, kuten Pietaria ja Johannesta, tehdäkseen hänelle suuria asioita.
• * katsotaanpa lisää raamatullisia esimerkkejä siitä, mitä jotkut ylimielisesti kutsuvat ”rivikansaksi”, jota Jumala käyttää voimallisesti. Ja muista, että tarkoituksenamme ei ole ainoastaan tutkia Raamattua tästä aiheesta, vaan myös henkeyttää meidät odottamaan Jumalan käyttävän meitä, olkootpa luonnon olosuhteemme miten nöyrät tahansa. Muista, että Jumala käyttää heikkoja! (1. Kor. 1: 27). Kuten jotkut ovat sattuvasti sanoneet, ” Jumala käyttää ’tavallista’ tekemään poikkeuksellista.”

Apostolien teot 22: 12-13 mies nimeltä Ananias tuli tapaamaan minua. Hän oli harras lain noudattaja ja kaikkien siellä asuvien juutalaisten suuresti kunnioittama. Hän seisoi minun vieressäni ja sanoi: ’Veli Saul,saa näkösi! Sillä hetkellä näin hänet.

• * apostoli Paavali kertoi tapauksesta, jossa Jumala valitsi Ananias-nimisen miehen ja lähetti hänet Paavalin (silloisen Saulus Tarsolaisen) luo parantamaan Saulin sokeuden. Ja niin hän tekikin!

• * mitä muuta Ananiasta tiedetään? Oliko hän suuri saarnaaja? vanhinta tai muuta kirkon johtajaa? Mitään siitä ei ole kirjoitettu muistiin Raamattuun. Tiedämme hänestä yksinkertaisesti sen, että hän oli harras, kunnioitettu Herran opetuslapsi (AP.t. 9:10 ja 22:12). Ananiaksesta ei puhuta enempää. Jumala käytti häntä kuitenkin parantamaan tulevan apostolin sokeuden. Miten kiinnostavaa-apostoli, joka voidaan parantaa opetuslapsen palveluksen avulla. Mutta me nykyuskovaiset olemme taipuvaisia käsittämään kaiken väärin. Odotamme apostolien ja muiden ”hengellisten jättiläisten” suorittavan huomattavan palveluksen, kun taas ”tavalliset ihmiset” pysyvät nöyrästi sivussa.
* * se ei ole koskaan ollut Jumalan suunnitelma. Jumala on alusta alkaen valinnut monia tavallisia, jokapäiväisiä, tavallisia ihmisiä — jopa muka ”tietämättömiä” ihmisiä — tekemään työtään maan päällä. Mooses tuli paimentamaan lampaita autiomaassa johtaakseen Israelin pois Egyptistä. Daniel tuli Babylonin orjuudesta ja vankeudesta Babylonian kuninkaan jumaliseksi apulaiseksi. Apostolit Pietari ja Johannes olivat aiemmin kalastaneet Galileanmerellä. Raamatussa on runsaasti samanlaisia esimerkkejä tavallisista ihmisistä, jotka tekevät poikkeuksellisia tekoja Jumalan hyväksi. Miten tämä on mahdollista? Seuraava raamatunkohta selittää sen.

1 Corinthians 1:26-29 veljet, ajatelkaa, mikä olitte, kun teitä kutsuttiin. Monet teistä eivät olleet viisaita inhimillisten mittapuitten mukaan; monet eivät olleet vaikutusvaltaisia; monet eivät olleet jalosukuisia. Mutta sen, mikä maailmassa on tyhmää, Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään; sen, mikä maailmassa on Heikkoa, Jumala valitsi saattaakseen vahvat häpeään. Hän valitsi sen, mikä on tämän maailman vaatimatonta ja halveksittua — ja sen, mikä ei ole — tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on, niin ettei kukaan kerskaisi hänen edessään.

• * tämä on merkittävä viesti. Kun Jumala ”kutsuu ”ihmisiä (vs. 26), hänellä on taipumus olla kutsumatta” viisaita … vaikutusvaltainen … jalosukuinen.”Ei, vaan suuressa viisaudessaan Jumala haluaa käyttää” tyhmiä … heikot … alhaisia … halveksittu”.
* * Miksi Jumala tekee niin? — ”ettei kukaan kerskaisi hänen edessään.”Jumala ei tarvitse pätkääkään luonnollista viisauttamme, jaloa syntyperäämme tai vaikutusvaltaisia asemiamme suorittaakseen työnsä. Jos asia olisi toisin, sellaiset ihmiset saattaisivat tuntea kiusausta kerskua siitä, että heidän omat kykynsä olivat ainakin osa menestyksellisen palveluksen lähdettä.
•• mutta kun Jumala käyttää voimallisesti sitä, mitä maailma ylimielisesti kutsuu typeriksi, heikoiksi, alhaisiksi tai halveksituiksi ihmisiksi, silloin yksin Jumala saa kunnian, kuten hänen aina täytyy.

AP. T. 5: 15-16 tämän seurauksena ihmiset toivat sairaita kaduille ja asettivat heidät vuoteille ja matoille, jotta ainakin Pietarin varjo lankeaisi joidenkin heidän päälleen hänen kulkiessaan ohi. Myöskin Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista kokoontui ihmisjoukkoja, jotka toivat sairaansa ja pahojen henkien piinaamat, ja he kaikki parantuivat.

• * tässä taas nähdään entisen kalastajan Pietarin mahtava palvelus (Matt. 4:18), joka on nyt kutsuttu apostoliseen palvelukseen. Hän oli lähtöisin vaatimattomasta syntyperästä ja” sinikaulustyöstä”. Mutta Jumalan läsnäolo ja voitelu hänen palveluksessaan oli sellaista, että me näemme tässä jopa ihmisten parantuvan Pietarin varjon kulkiessa heidän ylitseen!
• * minulle tässä oleellinen oivallus on se, että Herra voi ottaa miehiä ja naisia kaikkein vaatimattomimmista olosuhteista, voi panna voimansa ja henkensä heihin ja tehdä heidät kykeneviksi mahtaviin hengen ja voiman osoituksiin (1.Kor. 2:4-5).
• * näemme jotakin vastaavaa miehessä Matteus, veronkantaja (Matt. 10:3). Hänen ammattinsa oli halveksittu Israelissa. Mutta muista, että Jumala ”valitsi tämän maailman alhaiset ja halveksitut” (1. Kor. 1: 28 yllä). Ja tästä halveksitusta veronkantajasta tuli yksi 12 alkuperäisestä apostolista ja Matteuksen evankeliumin kirjoittaja.

Luuk 10: 21, Kuningas Jaakon käännös sillä hetkellä Jeesus iloitsi hengessä ja sanoi: ”Minä kiitän sinua, Isä, Taivaan ja maan Herra, että olet kätkenyt nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsille.

* * Joten miten Herra olisi antanut meidän tulla hänen luokseen? Ei ”viisaina ja harkitsevina” — joko meidän tai maailman silmissä — vaan pikemminkin ”lapsina”. Mitättömät älymme eivät tee Jumalaan vähääkään vaikutusta. Nöyryys ja oppineisuus kuitenkin koskettavat häntä. Jumala voi valmentaa tällaista ihmistä, tällaista ”lasta”, täyttää voimalla ja käyttää sitä työssään.
• * vaikka minulla on sellainen, seminaaritutkinnot eivät tee minuun pätkääkään vaikutusta. Pietari, Andreas, Jaakob, Johannes ja muut apostolit pärjäsivät huomattavan hyvin ilman yhtä! Sitä vastoin apostoli Paavalilla oli vastaava koulutus seminaarissa, Mutta Saulus Tarsolaisen oikaiseminen kesti kauan — ja hänellä oli dramaattinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa Damaskokseen johtavalla tiellä.
• * harjoita kaikkea raamatullisesti tervettä valmennusta, jonka sinusta tuntuu, että Jumalalla on sinua varten. Mutta kaiken sen läpi, muista, että Jumalan asiat ovat ” kätkettyjä … viisailta ja oppineilta ”ja paljastettuina niille, jotka ottavat heidät vastaan kuin”pienet lapset”. Nöyrästi, avoimesti, läpinäkyvästi ja täysin oppivaisesti.

Markus 6:1, 3a Jeesus lähti sieltä ja meni kotikaupunkiinsa … Eikö tämä ole se puuseppä?

• * viimeinen ja ylin esimerkki tämänpäiväisessä Raamatuntutkistelussamme on itse Herra Jeesus Kristus. Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona ei tullut maan päälle mahtailevana kuninkaallisena (”maailman” tapaan), vaan epämääräisenä vauvana, joka syntyi tallissa, joka kasvoi vaatimattomassa osassa Israelia ja työskenteli puuseppänä. Jumalan Poika ei tehnyt näin sattumalta osoittaen siten meille ikuisesti sen nöyryyden, jota Jumala vaatii kansaltaan.

Apt. T. 2: 16-18 ei, näin puhui profeetta Joel: ”Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkien ihmisten päälle. Poikasi ja tyttäresi ennustavat, nuorukaisesi näkevät näkyjä, vanhuksesi uneksivat Unia. Palvelijaini päälle, sekä miesten että naisten, minä vuodatan Henkeni niinä päivinä, ja he ennustavat.”

• * miten sitten voimme palvella yliluonnollisessa, kuten Jumala tahtoisi meidän tekevän? Miten profetoimme ja koemme hengellisiä unia ja näkyjä?
• * vastaus on melko yksinkertainen ja kuuluu näihin säkeisiin. Tällainen yliluonnollinen palvelus saa alkunsa Jumalan Pyhän Hengen vuodattamisesta Jumalan kansaan. Kaikille Jumalan kansaan kuuluville — ei vain kirkon johtajille, vaan suurelle enemmistölle ”tavallisille ihmisille”, jotka etsivät Jumalaa.
• * nämä ihmiset olivat juuri saaneet Pyhän Hengen kasteen kirkon ensimmäisenä suurena helluntaipäivänä (AP.T. 1:5; 2:1-4). Sitä ei annettu vain 12 apostolille, vaan myös ”pojille ja tyttärille … nuorukainen … vanhus … palvelijat, sekä miehet että naiset”.
* * tuo mahtava kaste Pyhällä Hengellä on saatavilla sinulle tänään! Jumalan voima, joka tulee sen mukana (apt. 1:8) tekee teistä tehokkaita todistajia Herralle, missä tahansa olettekin ja missä tahansa elämäntilanteessanne.
* * muista: Jumala käyttää ”tavallisia ihmisiä”! Paimen Mooses, vangittu Orja Daniel, kalastajat Pietari ja Johannes ja sinä! Jumala käyttää sinua! Anna sydämesi ja elämäsi Jeesukselle Kristukselle, täyty Pyhällä Hengellä ja lähde innostuneena hänen voimassaan palvelemaan tätä maailmaa tehokkaasti hänen puolestaan.

tilaa

oikoteitä tärkeisiin aiheisiin:

kristillinen elämä
oppi & teologia
evankelioiminen
usko
Pyhän Hengen lahjat
parantaminen
Jumalalta kuuleminen
Pyhä Henki | helluntailaiset aiheet
Jeesus Kristus
Palvelutyö
Jumalan voima
Rukous
pelastus
kirkko
muualla luettelemattomia aiheita
voitto paholaisesta
Jumalan Sana

jakaminen on mahtavaa!
BoysSharing1
jos tämä viesti on siunannut sinua,
kerro se ystävillesi.
lähetä heille selaimen linkki. Tai
voit lähettää linkin sosiaaliseen
mediaan (Facebook, Twitter jne.).
kiitos Jumalan Sanan jakamisesta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.