Foster_bible_piktures_0060-1_moses_sees_a_fire_burning_in_a_bush
Mooses näkee pusikossa palavan tulen, 1897

Mooseksen kirja 3: 2 … Niin hän katsoi ja näki, että pensas paloi tulella, mutta pensas ei ollut kulutettu.

Mooses oli elänyt 40 vuotta paimenena ja Egyptistä paenneena, joten hänen huomionsa vangitsi tulessa ollut pensas. Tämä tuskin olisi ollut iso juttu, mutta se mitä hän näki, sai hänet tutkimaan vielä lisää. ”Käännyn syrjään nähdäkseni tämän suuren näyn, miksi pensas ei ole poltettu.”Liekki puhui Moosekselle ja ilmaisi itsensä:” minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.”Jumala sanoi Moosekselle, että hän lähettää hänet faraon luo vapauttamaan kansansa. Niin Mooses kysyi: ”Jos minä tulen Israelin kansan tykö ja sanon heille:’ teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän tykönne’, niin he kysyvät minulta: ’mikä on hänen nimensä? mitä minä sanon heille?”

Jumalan Moosekselle antama nimi käsittää hänen ominaisuutensa omavaraisuudesta. ”Olen Kuka Olen.”Kuten Matthew Henry asian ilmaisee, kuvaus minä olen kuka olen sanoo”, että hän on itsestään olemassa; hänellä on olemuksensa itsestään, eikä hän ole riippuvainen mistään muusta…koska hän on itsestään olemassa, hän ei voi muuta kuin olla itseriittoinen, ja siksi kaikki-riittävä, ja olemisen ja autuuden ehtymätön lähde.”

kun pensas on tulessa, tulen täytyy kuluttaa pensas polttoaineeksi ollakseen olemassa. Jumala kuitenkin näytti Moosekselle tässä esityksessä useita asioita. Hän näytti Moosekselle, ettei hän tarvinnut pensasta ollakseen olemassa liekkinä. Jumala ei tarvitse polttoainetta. Jumala on itse olemassa oleva ja omavarainen minä olen. Hän osoitti myös, ettei Jumala tarvinnut pensasta tai Moosesta näyttääkseen voimansa. Mutta Jumala valitsee kaitselmuksestaan ja suvereenista tahdostaan vaatimattomat esineet erikoiskäyttöön tarkoitetuiksi astioikseen. Jumala tiesi, että Mooses oli 80-vuotias pakolainen, joka oli ”hidas puhumaan ja puhumaan” ja että hänen puutteistaan ja puutteistaan huolimatta olisi yhä se mies, joka lähestyisi maan mahtavinta miestä ja johtaisi kansansa vapauteen. Mooses tiesi, että hän ei tekisi eikä voisi omasta voimastaan ja vaikutuksestaan tehdä sitä, mitä Jumala halusi häneltä. Hänen täytyi luottaa siihen, joka ei tarvitse ulkopuolista lähdettä.

Jumalan omavaraisuuden eli aseuden pitäisi lohduttaa meitä. Kun Jumala on kutsunut meidät tekemään jotain, voimme levätä siinä tosiasiassa, että hänellä on kaikki voima ja tieto ja Jumala, joka loi maailmankaikkeuden, varustaa meidät suorittamaan käsillä olevan tehtävän. Ihmisruumiimme tarvitsee lepoa ja ravintoa. Jumalan asettamien luonnonlakien mukaan meidän täytyy luottaa johonkin itsemme ulkopuoliseen ollaksemme edes olemassa. Jumala ei kuitenkaan vaadi mitään. Kuten John Piper sanoo, ”Jumala on olemassa ’itsestään’. Jumala on kiitollisuudenvelassa olemassaolostaan ja täydellisyydestään Jumalana ilman mitään itsensä ulkopuolista.”

”eikä häntä palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi mitään, koska hän itse antaa kaikille ihmisille elämän ja hengityksen ja kaiken;” Apt. 17:25

lisää Jumalan attribuutteja voit ladata tästä PDF

Derrick Stokes
Theologetics.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.