granulat to termin, który powstał z osobnymi konotacjami w różnych językach i od czasu pierwotnej definicji znacznie rozszerzył zakres i ogólne zastosowanie. Najbardziej rozpowszechnione obecnie zastosowanie jest zbliżone do oryginalnej Niemieckiej definicji skały metamorficznej wysokiej klasy o ziarnistej fakturze i silnym pasmie, ale nie posiadającej minerałów liściastych, dzięki czemu silna łupliwość nie jest rozwinięta. Taką definicję granulatu zastosował Eskola (Barth et al., 1939), aby określić najwyższy stopień regionalnych skał metamorficznych, które zawierają piroksen w miejsce normalnych minerałów ferromagnezowych, dzięki czemu granulat piroksenowy stał się najbardziej znanym zastosowaniem. Skały tego typu (tj. o składzie mineralnym, w którym ortopiroksen jest stabilny, a nie pospolita Zielona hornblenda) zostały uznane na całym świecie, szczególnie powszechne w rejonach skał prekambryjskich. Użycie terminu granulat stało się obecnie niemal powszechnie synonimem ” granulatu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.