granulit är en term som uppstod med separata konnotationer på olika språk och har sedan dess ursprungliga definition utvidgats avsevärt i omfattning och i allmän användning. Den mest utbredda användningen för närvarande ligger nära den ursprungliga tyska definitionen av en högkvalitativ metamorf sten med en granulär konsistens och en stark banding, men har inga foliaceous mineraler, så att en stark schistositet inte utvecklas. Denna definition av granulit användes av Eskola (Barth et al., 1939) för att definiera den högsta graden av regionala metamorfa bergarter som innehåller pyroxen i stället för normala vattenhaltiga ferromagnesiska mineraler, så att pyroxengranulit har blivit den mest kända användningen. Stenar av denna facies (dvs med en mineralkomposition där ortopyroxen är stabil snarare än vanlig grön hornblende) har erkänts över hela världen, vilket är särskilt vanligt i områden med prekambriska bergarter. Användningen av termen granulit har nu blivit nästan universellt synonymt med ”granulit…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.