oavsett om du delar framgångsrika experiment eller lyfter fram duds och lärdomar, sträva efter enkelhet. Ju mer smältbar information, desto mer sannolikt kommer människor att lära av det. ”Fånga ett helt test på en enda bild: beskrivningen, hypotesen, variationerna, resultatet och nästa steg”, säger Jesse. ”Du måste lämna några asterisker och fullständiga detaljer i bilagan.”

metoden med en bild gör det lättare att skapa en mall och kommunikationsprocess som kan replikeras. ”Intressenter vet exakt vad de kommer att få varje gång vi kör ett test, och det känns inte som att jag målar en bild som bara berättar historien som jag vill berätta”, säger Jesse. ”Jag erkänner våra tester som inte lyckas. Jag ger kredit till de lag som har deltagit i de tester som lyckas.”

ett experiment som gått fel behöver inte betyda någon goofed. I en tillväxtkultur bör det innebära att du försökte något nytt, mätte resultaten och lärde dig att förändringen inte hjälpte bottenlinjen. Om dina tester alltid är framgångsrika testar du förmodligen inte tillräckligt ofta eller aggressivt nog.

ändå är det viktigt att fel, som att testa sig själv, riktas och mäts noggrant. Innan du börjar utfärda en kvartalsvis felrapport, se till att du har utbildat alla på bästa praxis för att driva tillväxt genom testning och experiment. Du bör ha tydliga, repeterbara ramar och metoder för testning som alla kan (och gör) följa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.